Wat is Perilex stekker stopcontact, 1, 2 en 3 fase Elektra (2024)

Wat is Perilex stekker stopcontact, 1, 2 en 3 fase Elektra (1)

Perilex stekker of stopcontact is een handelsnaam van een stekkersysteem speciaal ontworpen en geschikt voor het aansluiten van apparaten met een hoog vermogen.

Er zijn twee soorten Perilex aansluitingen een 16 Ampère en 25 Ampère aansluiting.

Een Perilex stekker of stopcontact heeft vier aansluitingen / pinnen (stekker) en/of gaten (stopcontact). In het midden bevind zicht een platte aansluiting voor aarding. Een gewone stekker heeft twee aansluitingen.

Perilex stekker verschil 16 Ampère en 25 Ampère

Voor een woning is een 16 Ampère aansluiting vaak voldoende en het meest gebruikt. Het verschil tussen een 16 Ampère en een 25 Ampère is de horizontale platte pin in het midden, dit is aarde verbinding. Een 16 Ampère versie heeft een horizontale platte pin en een 25 Ampère versie een verticale platte pin.

Woning: wanneer heeft u een Perilex aansluiting nodig

Indien u apparaten gebruikt met een hoog elektriciteit of stroom (energie) verbruik vermogen.

Veel type elektrische kookplaten (keramisch of inductie) of bepaalde ventilatie systemen worden via een Perilex stekker en stopcontact (het Perilex systeem) aangesloten. Kookplaten en bepaalde ventilatie systemen gebruiken veel energie en daarom voldoet een standaard stekker niet. Een Perilex stopcontact moet uiteraard in de keuken aanwezig zijn: de Perilex stekker past niet in een regulier stopcontact.Elektrisch koken verbruikt al snel meer dan 16 Ampère waardoor bij overbelasting de zekering eruit klapt. U moet dan overstappen op een 2 fase of 3 fase aansluiting. Zie onderstaande voor uitleg. Bij bedrijven worden vaak Perilex stekkers gebruikt daar waar hoger hoge stroomverbruik vermogens gebruikt worden.

Verschillende elektra fase aansluiting

Bij een1faseaansluiting komt een elektriciteitskabel uw huis (via de meterkast) binnen. In die kabel zitten twee draden: de fasedraad en de nuldraad. De spanning op uw stopcontacten is het verschil tussen die ene fasedraad en de nuldraad. Als u een 1fase groepenkast in uw meterkast heeft staat er 220/230V op uw elektriciteitsmeter.

Sluit je hierop een apparaat aan dat veel energie nodig heeft, dan kan het gebeuren dat je hoofdzekering zichzelf uitschakelt. Ook valt je stroom uit als te veel apparaten tegelijk stroom nodig hebben. Indien dit gebeurd (zoals bij aanschaf van elektrisch kookplaten) moet er dus vooraf iets veranderen en aangepast worden.

Een2fase aansluitinglevert meer stroom dan een 1-fase aansluiting Bij een 2-fase aansluiting worden er twee groepen aan elkaar gekoppeld. De betreffende groep kan hierdoor aan een grotere stroomvraag voldoen. Veel mensen denken daarom dat het hier om krachtstroom gaat, maar dit klopt niet. Bij een kookgroep of fornuisgroep praat men over 2 fase aansluiting.

Bij een3-fasenaansluiting komen drie fasedraden van ieder 230 Volt uw meterkast binnen. Als u een 3fasengroepenkast in uw meterkast heeft, staat er 3×220/230V of 380/400V op uw elektriciteitsmeter. Er komen in totaal ook vier draden – de drie fasedraden en de nuldraad – uit de onderkant van uw groepenkast.

In veel nieuwbouwhuis (zeker na 1 juli 2011) is al gelijk een 3-faseaansluiting van 3 x 25 ampère aanwezig. Sinds 1 juli 2011 is de 3-fase aansluiting van 3x25A bij nieuwe aansluitingen de nieuwe standaard. Deze aansluiting is voldoende voor alle huishoudens zonder extreem zware apparatuur. Het aansluiten van elektrische kookplaat is bij deze aansluiting is een stuk eenvoudiger.

Wat is krachtstroom?

Krachtstroom is een type elektriciteitsaansluiting met meer vermogen dan een standaard elektriciteitsaansluiting. Normaal komt uit een stopcontact 230 Volt. Bij krachtstroom is dat een stuk hoger: 400 Volt. Krachtstroom (draaistroom) is nodig voor apparaten die heel veel elektriciteit verbruiken. Dit zijn meestal zware industriële machines.

Perilex kan je ook gebruiken voor krachtstroom, voor apparaten met een 3 fasen aansluiting (3x230V of 400V bij 25A of hoger). Voor krachtstroom moet wel een speciale installatie aanwezig zijn in de groepenkast. Deze speciale installatie is niet gebruikelijk (maar kan wel) in woonhuizen, maar wordt vaak gebruikt bij bedrijven.

Krachtstroom of 3-fasenaansluiting

Het grootste verschil tussen krachtstroom en een 3-fasenaansluiting is het voltage. Bij een 3-fasenaansluiting in een woonhuis is dit meestal gewoon 230 volt. Maar bij krachtstroom ligt het voltage een stuk hoger: 400 volt. Krachtstroom is niet geschikt voor de meeste huishoudelijke apparatuur. En is “”vaak”” niet nodig in een woonhuis. De term ‘krachtstroom’ wordt bij een 3 fase aansluiting vaak verkeerd gebruikt. Als een installateur of leverancier adviseert om krachtstroom aan te leggen bedoelt hij meestal een 3-fasenaansluiting. Deze aansluiting zorgt ervoor dat er zwaardere apparaten op het stroomnetwerk aangesloten kunnen worden, zonder dat er apparaten uitvallen.

Perilex systeem bij elektrische koken

Bij het koken op inductie of keramisch kookplaat is een Perilex aansluiting vaak noodzakelijk. Dit is noodzakelijk volgens de NEN 1010. Er zijn elektrische kookplaten voor een 1 fase aansluiting dus tot maximaal vermogen van 3.680W (230V x 16A). Maar dan deze zijn minder krachtig, niet alle kookzones gelijktijdig in gebruik, en vaker stoppen doorslaan, zeker als u ook nog meerdere apparaten op dezelfde groep aangesloten zijn. Kookplaten verbruiken veel elektriciteit en kan daarom niet op een 1 standaard groep (230V x 16A) worden aangesloten. Afhankelijke van type kookplaat en hoeveelheid kookzones en gelijktijdig gebruik van kookzones al snel 6.000 tot 7.400W. Eén groep (meterkast) kan een maximaal vermogen van 3.680W (230V x 16A) leveren (1 fase aansluiting). Dit past dan niet.

Gelijktijdig gebruikis: alle kookzones tegelijk in gebruik.

Er zijn elektrische kookplaten voor een 1 fase aansluiting. Als uw elektrische kookplaat een “”normale”” standaard een 2-polige stekker heeft, dan is deze geschikt voor1fase aansluiting. (controleer dit goed bij leverancier / verkoper of producent) en indien deze kookplaat aantoonbaar voldoen (waaronder CE markering) aan Nederlandse en Europese wet en regelgeving)

Als aan uw elektrische kookplaat een 5-polige stopcontacten zit, dan kan je aansluiting geschikt zijn voor 2- of 3-fase elektrische kookplaten. Een kookplaat aansluiten op 2 fasen of 3 fasen doe je met een Perilex-stekker en bijbehorende installatie. Bijbehorende installatie = benodigde elektra kabels van groepenkast naar de Perilex stekkerdoos en aanpassing in groepenkast binnen NEN 1010 en dit aangesloten door een erkende elektra installateur.

Lees ook ons artikel overKoken op elektriciteit of gas advies aanpassingen en kosten

Om bijvoorbeeld een kookplaat met een groter vermogen te installeren in een 1 fase groepenkast wordt de aansluiting gesplitst in twee delen. Men noemt dit een kookgroep of fornuisgroep. Door middel van een kookgroep is het mogelijk om een elektrisch kooktoestel aan te sluiten. Er gaat een gesplitste fase naar de kookaansluiting (Perilex) waardoor de stroom over twee aders is verdeeld (2 x 230 Volt). U heeft dus een Perilex stopcontact nodig vlakbij de elektrische kookplaat en de Elektrische kookplaat is voorzien van een Perilex stekker. Zie blad 41 van de NPR 5310

Belangrijk: De 1 fase uitvoering kan ook aangesloten worden op 2 fasen, maar moet dan wel achter dezelfde aardlekschakelaar.

Een Perilex 2 fase aansluiting voor een kookgroep of fornuisgroep. Deze groep bestaat uit twee gekoppelde 230V/16A automaten, waar vandaan vijf draden naar een perilex wandcontactdoos gaan. Twee fasedraden en twee nuldraden. Gezamenlijk zorgen deze 4 draden voor de stroomtoevoer naar betreffende apparaat. Naast deze 4 draden zit er ook een aarde draad (geelgroen) aansluiting. In totaal heeft een Perilex 2 fase aansluiting 5 draden. 2 x blauw, 2 x bruin en 1 x geelgroen (aarde).

indien er een bestaande krachtstroom aansluiting aanwezig is kan deze het beste gehandhaafd blijven omdat die situatie wat meer mogelijkheden geeft.

Installatie van een Perilex systeem

Een Perilex stekker en stopcontact (het systeem) heeft meerdere aansluit methodes, u moet exact weten wat u doet. Ons advies is: laat dit door een erkende installateur aansluiten.

Voor gebruik van deze informatie zie onze Disclaimer

Wat is Perilex stekker stopcontact, 1, 2 en 3 fase Elektra (2024)

FAQs

Wat is Perilex stekker stopcontact, 1, 2 en 3 fase Elektra? ›

Perilex is een 3-fasen stekker systeem, speciaal voor het aansluiten van elektrische apparaten (zoals o.a. elektrische kookplaten) met een hoog vermogen die niet op één losse eindgroep aangesloten kunnen worden.

Wat is het verschil tussen 2 fase en 3 fase perilex? ›

De makkelijkste manier is te kijken in de meterkast naar de automaat. Als deze een enkele brug heeft (dus over twee schakelaars heen) dan heeft u een 2-fase automaat dus 2-fasen aansluiting. Bij een brug over 3 automaten heeft u een 3-fasen automaat dus 3-fasen aansluiting.

Is perilex altijd 3 fasen? ›

U kunt perilex aansluiten op een 1-, 2- en 3-fase aansluiting. Het is afhankelijk van de noodzaak van krachtstroom, welke aansluiting u in uw woning nodig heeft voor het gebruik van de perilex stekker.

Wat is het verschil tussen 2 en 3 fase? ›

Om deze vraag te beantwoorden, is het in theorie het eenvoudigst om het aantal draden dat uit de meter van je schakelbord komt te tellen: 2 draden duiden op eenfasig, 3 of 4 draden op driefasig. In de praktijk is het niet zo eenvoudig: de verbinding tussen de meter en het schakelbord is niet altijd zichtbaar.

Wat is een 2 fase perilex aansluiting? ›

Belangrijk: De 1 fase uitvoering kan ook aangesloten worden op 2 fasen, maar moet dan wel achter dezelfde aardlekschakelaar. Een Perilex 2 fase aansluiting voor een kookgroep of fornuisgroep. Deze groep bestaat uit twee gekoppelde 230V/16A automaten, waar vandaan vijf draden naar een perilex wandcontactdoos gaan.

Hoe weet je of je 1 fase of 3 fase? ›

Hoe weet je jouw aansluiting? Je kunt achterhalen of je nu een 1-fase of 3-fase aansluiting hebt, door op je elektriciteitsmeter te kijken. Staat daar 220/230V, dan heb je een 1-fase aansluiting. Een 3-fase aansluiting is te herkennen als er 3x 220/230 of 380/400V op de elektriciteitsmeter staat.

Wat is beter 1 of 3 fase? ›

Een krachtstroomaansluiting levert 400V en wordt gebruikt voor zware industriële apparaten. Met een 3-fasen aansluiting kun je meer stroom verbruiken dan een 1-fase aansluiting, maar wel gewoon op 230V. Bijna niemand heeft thuis krachtstroom nodig, aangezien alle huishoudelijke apparaten op 230V werken.

Kan je een 3 fase fornuis aansluiten op 2 fase? ›

Voor het aansluiten van een 2 fase fornuisgroep (2P+2N) kun je zowel twee fases van de drie fase gebruiken (de kookplaat moet wel geschikt zijn voor de spanning van 400V tussen de fasen) als 2 keer dezelfde fase (bij zowel een 1 fase als 3 fase installatie).

Hoe weet ik of ik een perilex aansluiting heb? ›

Kijk in je meterkast. Heb jij een grote kookgroep die bestaat uit 4 groepen, maar met 1 lange hendel? Dan heb je krachtstroom. Je aansluiting levert 3 fasen stroom en is geschikt voor een elektrisch fornuis.

Wat gebeurt er als je perilex verkeerd aansluit? ›

Waarschuwing vooraf: Verkeerd aansluiten van uw elektrische kookplaat kan leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat of letsel. Meet altijd de aansluiting door met een multimeter. Raadpleeg bij twijfel een vakman.

Waar heb je 3 fase voor nodig? ›

Een 3 fase aansluiting aanvragen

Veelvoorkomende situaties waarbij verzwaring nodig is, is de plaatsing van een laadpaal, all-electric warmtepomp of zonnepanelen. Een erkend installateur informeert je hierover. Je kunt je aansluiting laten verzwaren naar een 3-fasenaansluiting.

Hoe weet ik of ik 1 of 2 fase heb? ›

Wanneer u een twee fasen aansluiting in de meterkast heeft zult u twee groepen zien die gekoppeld zijn aan 1 schakelaar. Wanneer u alleen enkele groepen met ieder een eigen schakelaar ziet, heeft u een 1 fase aansluiting.

Heb ik 3 fase stroom nodig voor zonnepanelen? ›

Als je meer dan 3680W (16A * 230V) kunt produceren, heb je meestal een 3-fase omvormer nodig. Maar als je systeem minder vermogen heeft, kan dat prima met een 1-fase omvormer.

Hoe herken je een 2 fase aansluiting? ›

Als er twee groepen met elkaar verbonden zijn die samen een schakelaar delen, dan kan je spreken over een 2 fase aansluiting. Ook kan je een 2 fase aansluiting herkennen aan de twee fasedraden, twee nuldraden en de aardedraad.

Wat is het voordeel van 3 fase aansluiting? ›

De 3-fasen aansluitingen zijn grotere aansluitingen dan de 1-fase-aansluitingen. Ze leveren een groter vermogen. Als je een 3-fasen aansluiting hebt, staat er 3x220/230V of 380/400V op de elektriciteitsmeter. Dit betekent dat je ook krachtstroom kan ontvangen (minimaal 380 volt).

Wat betekent 1 fase aansluiting? ›

Via 1 kabel (fase) komt 230 volt uw huis binnen. Een 1-faseaansluiting is geschikt voor een klein huishouden met standaard apparaten en een klein aantal zonnepanelen. U kunt een 1-faseaansluiting herkennen aan de tekst: 220/230 volt op de elektriciteitsmeter in uw meterkast.

Wat is het voordeel van een 3 fase aansluiting? ›

Bij een 3-fasenaansluiting komt er via 3 kabels (fasen) 230 volt binnen. De 3-fasenaansluiting heeft meer capaciteit dan een 1-faseaansluiting. U kunt uw energieverbruik verdelen over de 3 fasen. Dit is handig als u apparaten heeft met een hoger energieverbruik.

Kun je een 2 fasen kookplaat aansluiten op 3 fasen? ›

Geen probleem. Gewoon 2 van de 3 fases gebruiken.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6310

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.